Редакційна колегія

Головний редактор — Остапенко С.А.

Заступник головного редактора — Удовіченко Г.М.

Відповідальний редактор серії — Ружинська Т.О.

Відповідальний секретар серії — Сіняговська І.Ю.

Редакційна колегія

Арістова Н.О., доктор пед. наук (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Висоцька Т.М.,  канд. філ. наук (НТУ "Дніпровська політехніка"); Гаврілова Л.Г.,  доктор пед. наук (ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет); Ковальчук В.І.,  д-р пед. наук (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженко); Луценко Л.О., канд. філ. наук (Криворізький державний педагогічний університет); Малихін О.В., доктор пед. наук (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Остапенко С.А., канд. пед. наук (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського); Покулевська А.І., канд. філол. наук (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського); Романуха О.М., канд. істор. наук (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського);  Саяпіна С.А., д-р пед. наук (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»); Топольник Я.В.,  канд. пед. наук (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Удовіченко Г.М., канд. пед. наук (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського); Білялова Гульміра,  д-р філос. наук (Павлодарський державний університет імені С. Торайгірова, Казахстан); Кураташвілі Альфред, д-р екон., філос. и юрид. наук (Інститут економіки імені П. Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Грузія).