Редакційна колегія

Головний редактор — Остапенко С.А.

Заступник головного редактора — Удовіченко Г.М.

Відповідальний редактор серії — Акіндєєв Д.В.

Відповідальний секретар серії — Ревуцька С.К.

Редакційна колегія

Арістова Н. О., д-р пед. наук (Інститут педагогіки НАПН України);

Гаврілова Л. Г., д-р пед. наук (ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет);

Ковальчук В. І., д-р пед. наук (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка);

Малихін О. В., д-р пед. наук (Інститут педагогіки НАПН України);

Саяпіна С. А., д-р пед. наук (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»);

Введенська Т. Ю., канд. філол. наук (НТУ «Дніпровська політехніка»);

Висоцька Т. М., канд. філ. наук (НТУ «Дніпровська політехніка»);

Луценко Л. О., канд. філол. наук (Криворізький державний педагогічний університет);

Остапенко С. А., канд. пед. наук (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського);

Покулевська А. І., канд. філол. наук (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського);

Романуха О. М., канд. істор. наук (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського);

Топольник Я. В., канд. пед. наук (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»;

Удовіченко Г. М., канд. пед. наук (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського);

Щербакова Н. В., канд. філ. наук (Таврійський державний агротехнологічний університет);

Білялова Гульміра, д-р філ. наук (Павлодарський державний університет імені С. Торайгірова, Казахстан);

Кураташвілі Альфред, д-р екон., філ. і юрид. наук (Інститут економіки імені П. Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Грузія).