Про журнал

«Інтелект. Особистість. Цивілізація» є науковим періодичним виданням ДонНУЕТ і друкує оригінальні наукові праці, що містять результати експериментально-теоретичних досліджень і не були опубліковані в інших виданнях.

Тематика збірника обмежується соціально-філософськими проблемами серед яких: аналіз умов формування особистості, способи вирішення проблем стабілізації громадських процесів і функціонування сучасної цивілізації, вирішення соціально-філософських проблем розвитку мовного простору, переосмислення ціннісних настанов української ментальності, актуалізація питань прискорення соціального розвитку і методи вирішення глобальних проблем.

Основними цілями журналу є висвітлення результатів новітніх досліджень та досягнень соціо-гуманітарних наук за всіма напрямами і аспектами їх розвитку та практичного застосування.

Основними завданнями журналу «Інтелект. Особистість. Цивілізація»  є:

- здійснення наукової комунікації між фахівцями-науковцями в інтересах їхньої професійної діяльності;

- відображення новітніх досягнень фундаментальних і галузевих результатів експериментальних і теоретичних досліджень з актуальних соціально-філософськими проблем;

- сприяння виробленню нових міждисциплінарних засад гуманітарних досліджень, обміну практичним досвідом їх проведення, виробленню нових підходів  до гуманітаризації в епоху глобалізації, яка направлена на адаптацію гуманітарної науки і освіти до нових умов інформаційного суспільства, що еволюціонує до «суспільства знань»;

- інформування спільноти щодо проблем сучасного соціуму, проникненню у закономірності і тенденції його розвитку, орієнтування у подіях сучасного розвитку суспільства;

- підвищення ефективності  підтримки комунікацій з потенційними та існуючими читачами.

На сторінках журналу друкуються статті у контексті наступної проблематики:

  1. Філософське обґрунтування наукових проблем суспільства
  2. Філософське осмислення проблем освіти
  3. Соціально-філософські проблеми розвитку мовного простору
  4. Суспільство: стан і перспективи розвитку. Особистість
  5. Культура і цивілізація: проблеми функціонування і розвитку
  6. Соціокультурна обумовленість формування релігійної свідомості.
  7. Історико-філософські проблеми пізнання соціуму.

Діяльність журналу спрямована на те, щоб вносити свій вклад у консолідацію наукової спільноти України і зарубіжних країн навколо актуальності і практичної значущості нових напрямів розвитку гуманітарної науки в умовах еволюції інформаційного суспільства в «суспільство знань».